Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Průběh zápisu

Vážení rodiče,

několik informací k průběhu zápisu:

- Pokud je v systému datum přijetí žádosti jiný než 26. 4. 2018, je to způsobeno datem vložení žádosti do systému školou.

- V současné době probíhá vyhodnocování žádostí.

- 17. 5. 2018 bude na webových stránkách školy a ve vývěsce školy zveřejněn seznam čísel přijatých dětí.

- Vyzvedávání rozhodnutí o přijetí 17. 5. 2018 od 10 do 16 hod. v kanceláři školy. Pokud se nebudete moci dostavit, domluvte si náhradní termín (731 142 890).

                                                        Děkujeme za spolupráci.

                                                                                    Alexandr Irgl