Základní škola Liberec, Švermova
kytka

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Vážení rodiče,

od pondělí 25.9.2017 se předčasně uzavírá pro veřejnost hřiště ZŠ Švermova z důvodu jeho havarijního stavu. Toto činíme na základě revizní zprávy obdržené dne 19.9.2017, ve které je uveden zákaz používání - hrozí nebezpečí úrazu. Hřiště může být otevřeno až po následných opravách.
Škola může hřiště omezeně využívat pod důsledným dohledem pedagogů a na určených místech.

Mgr. Jarmila Hegrová, ředitelka školy