Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Dokumenty školy

Výroční zprávy
Výroční zpráva 2015/2016 - přílohy PDF soubor 638.3 kB Stáhnout
Výroční zpráva 2015/2016 PDF soubor 911.8 kB Stáhnout

Informace pro veřejnost
Organizace školního roku 2017/2018 PDF soubor 189.9 kB Stáhnout

ŠVP
Poznámky k učebnímu plánu Microsoft Office Word soubor 33.5 kB Stáhnout
Učební plán Microsoft Office Word soubor 70 kB Stáhnout
Identifikační údaje o škole Microsoft Office Word soubor 32.5 kB Stáhnout
Projekty Microsoft Office Word soubor 53.5 kB Stáhnout
Obecné zásady hodnocení žáků Microsoft Office Word soubor 94 kB Stáhnout
Charakteristika školy Microsoft Office Word soubor 74 kB Stáhnout

Školní řád
Žádost o vzdělávání podle IVP Microsoft Office Word soubor 217 kB Stáhnout
Příloha k žádostI o uvolnění z TV - lékařský posudek Microsoft Office Word soubor 32 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z TV Microsoft Office Word soubor 220.5 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování Microsoft Office Word soubor 27 kB Stáhnout
Žádost o uvolnění z vyučování PDF soubor 318.6 kB Stáhnout
Školní řád Microsoft Office Word soubor 100 kB Stáhnout

Obecné dokumenty
Školní akční plán rozvoje vzdělávání 2016-2021 Microsoft Office Word soubor 78.5 kB Stáhnout
ICT plán školy na rok 2016/2017 Microsoft Office Word soubor 124.5 kB Stáhnout
Organizační pokyn - zabezpečení školy PDF soubor 426.4 kB Stáhnout
Strategie rozvoje školy Microsoft Office Word soubor 215 kB Stáhnout
Výukové semináře PDF soubor 118.6 kB Stáhnout
Koncepce domácí přípravy PDF soubor 210 kB Stáhnout
Školní preventivní program Microsoft Office Word soubor 124.5 kB Stáhnout
Přihláška do zájmového kroužku Neznámý typ souboru 12.6 kB Stáhnout

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., pro školy a školská zařízení zřizované SML