Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Měsíční plány

Přehled akcí na duben 2018  

 Datum

Termín

Akce

Třídy

Učitelé

4.4. 15,30-16,30

Klub předškoláků

 

 

5.4. zrušeno

Soutěž ve vybíjené

reprezentanti

p.u. Pražáková

6.4. 8.00-8,45

Školní kolo v Pythagoriádě

zájemci 5.-9. tř. p.u. Vacata
7.4. 9,00-18,00 

Pěvecká soutěž Zahrada písní - Slunečnice v Praze

pěvecký sbor

p.u. Samková

 

Geocentrum Zittau

 

p.u. Kumstová

9.4. 14,00-14,45 Třídnické hodiny 6-9. třída třídní učitelé
10,00-12,35 Naivní divadlo - Zapomněli na mě! 5.A, 5.B třídní učitelky
10.4.   Den s gymnastikou 1.A,1.B,4.A, 3.A,,3.B,2.B,2.A vyučující Tv
11.4. 15,30-16,30 Klub předškoláků    
  Den s gymnastikou 4.B,5.A,5.B vyučující Tv
12.4. 8,00-10,45 KVK - Hrajeme si a přemýšlíme 8.

p.u. Skalská

8,00-15,00 Slunečnice v Jablonci - Krajská přehlídka pěveckých sborů pěvecký sbor

p.u. Samková

8,00-12,35 Finálový turnaj ve vybíjené reprezentanti školy

p.u. Pražáková

15,00-16,30 Kdo si hraje, nezlobí zájemci od 4. tříd

p.u. Kumstová

13.4. 8,00-10,45 KVK- Hrajeme si a přemýšlíme 9. p.u. Vacata
13.-19.4. dle rozpisu  Národní srovnávací testování SCIO 5. a 7. ročník  
16.4.   Pedagogická rada    
18.4. 8,00-10,45 Den Země ŠD  
19.4. 12,45-16,45 Zlatý štětec reprezentanti školy p.u. Čandová
16,00-16,30 Dialok Café    
16,30 Třídní schůzky 1. stupeň  
17,00 Třídní schůzky 2.stupeň  
20.4.  

Den Země

1.-9. ročník

 

21.4. 18,30

Slunečnice v Lidových sadech

pěvecký sbor p.u. Samková
25.4. 13,30-15,00

Čarodějný den

ŠD  
27.4. 8,00-10,45

Naivní divadlo - Labutí jezírko

4.A,4.B třídní učitelky
10,00-13,30

IQLandie-Mechanika kapalin

7. p.u. Heinlová
30.4. 8,00-10,45

KVK -Růžové slůně

1.B p.u. Charvátová
8,55-11,40

KVK - Růžové slůně

1.A p.u. Hanková
13,30-15,00

Pálení čarodějnic a opékání vuřtů

ŠD