Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Pronájmy tělocvičen

Pronájmy tělocvičen na školní rok 2015/2016

Kontakt: Petr Hegr 723 902 858

peheli@seznam.cz

 Velká tělocvična
 Pronájem za hodinu  10 měsíců  290,- Kč
   9 a méně měsíců  320,- Kč
 Sobotní a nedělní pronájem za hodinu  do 30-ti lidí  320,- Kč
   nad 30 lidí  350,- Kč
 Zvýhodněný pronájem  14,00 - 17,00 hodin  250,- Kč
Malá tělocvična
 Pronájem za hodinu  10 měsíců  240,- Kč
   9 a méně měsíců  260,- Kč
 Sobotní a nedělní pronájem za hodinu    260,- Kč
 Zvýhodněný pronájem  14,00 - 17,00 hodin  200,- Kč
     
 Společenská místnost  1 hodina  200,- Kč
     
 Platí od 1.9.2014  Mgr. Jarmila Hegrová  ředitelka školy

 

 

Vážení nájemci,

oznamujeme Vám zvýšení nájemného za pronájem velké tělocvičny od 1.9.2016.

- pronájem velké tělocvičny (základní sazba) za 1 hod:              330,- Kč

- pronájem velké tělocvičny (smlouva na 10 měsíců) za 1 hod:   300,- Kč

 

Ostatní sazby za pronájem velké tělocvičny zůstávají v platnosti

- pronájem velké tělocvičny (pracovní dny 14.00 - 17.00 hod) za 1 hod:
                                                                                            250,- Kč

- pronájem velké tělocvičny (sobota, neděle nad 30 lidí) za 1 hod:   350,- Kč

 

Základní sazba platí při uzavření smlouvy na méně než 10 měsíců a pro pronájem do 30 lidí o sobotách, nedělích a svátcích.