Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Aktivity 2021/2022

Kampaň obyčejného hrdinství a ekotýden

Na konci dubna a začátkem května proběhly dvě akce dva týdny za sebou.

Kampaň obyčejného hrdinství měla 12 výzev, které se plnily v průběhu týdne, nebo také jen jeden den,  ekotýden měl výzvy na jednotlivé dny.

Odpovědně jsme pořizovali věci, šetřili vodou, vzdělávali jsme se v ekologii, vyměňovali si použité věci, zasadili rostlinu nebo keř a mnoho dalších aktivit.

Na konci ekotýdnu pomáhali členové ekotýmu dětem z prvního stupně.
 

Schůzka ekotýmu dne 22. 11. 2021:

Členové ekotýmu zhotovili cedulky na šetření energiemi, vodou a třídění odpadu. Následně je laminovali a další schůzku umístili po škole. Rozhlasem pak všechny informovali o smyslu akce.Setkání Ekoškol Libereckého kraje

30. září 2021 proběhlo setkání 4 Ekoškol LK v experimentálním studiu PKO Lidové sady pod záštitou Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec. Následovala komentovaná prohlídka ZOO Liberec.

Naši Ekoškolu zastupoval koordinátor EV Pavel Fejfar a členové Ekotýmu Matouš Hauser, Jakub Procházka, Matěj Kovář, Ondřej Dobrev, Liliana Dobrevová a Jaromír Kočárník.