Základní škola Liberec, Švermova
kytka

2. čtvrtletní písemná práce z ČJ - témata k opakování

1/ Testová otázka

2/ Doplňovačka –n-/-nn-

3/ Skupiny bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

4/ Předpony s-, z-, vz-

5/ Předložky s/se, z/ze

6/ Ne/vyjmenovaná slova

7/ Rozlišení předpon s-/z- podle významu

8/ Tvary podstatných jmen

9/ Práce s textem, testová otázka

10/Tvorba vět se slovy lišícími se v i/y