Základní škola Liberec, Švermova
kytka

2. čtvrtletní písemná práce z ČJ - témata k opakování

práce s textem – jazykový rozbor

 1/ Graf souvětí, HV, VV - druhy

 2/ Určení VČ

 3/ Určení SD

 4/ Rozbor stavby slova

 5/ Synonyma, antonyma

 6/ Odůvodnění pravopisu

 7/ Vidové dvojice

 8/ Přívlastky shodné a neshodné

 9/ Slovesný způsob – rozlišení druhů

10/Vzory podstatných jmen

11/Užití slov v jiném významu - homonyma

12/Dvojné číslo (duál) podstatných jmen

13/Slova zdrobnělá

14/Přísloví, rčení

15/Nahrazení spojek

16/Nahrazení přívlastku shodného neshodným a naopak

17/Stejné tvary – jiné SD