Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Čáp ve škole, my v jednom kole

Měli jsme návštěvu ze SVP ČÁP. Lektorky, které za námi přišly, velmi dobře známe

již z harmonizačního pobytu. Stejně jako na MUHU i při této návštěvě pro nás měly připraveny

týmové hry a samozřejmě jsme si hlavně povídali. Tentokrát o tom, jak je nám na 2. stupni, jak se nám spolupracuje, které předměty nám jdou a ve kterých se nám naopak nedaří. Také přišly na řadu pravidla třídy – ty tvoříme postupně a celkem důsledně. Dvě hodiny utekly jako voda….