Základní škola Liberec, Švermova
kytka

ČJ - témata k opakování - 1. čtvrtletní písemná práce

1/  Jazykové příručky

2/  Párové souhlásky 

3/  Spodoba znělosti

4/  Slovotvorný rozbor

5/  Morfematický rozbor

6/  Příbuzná slova

7/  „Pavouk“ (z kořenu slova)

8/  Testová otázka – kořen slova

9/  Změny samohlásek při odvozování

10/ Doplňování i/y – koncovky pod. a příd. jmen