Základní škola Liberec, Švermova
kytka

ČJ - témata k opakování - 1. čtvrtletní písemná práce

1/  Podměty a jejich druhy

2/  Přísudky a jejich druhy

3/  Rozvíjející větné členy (VČ)

4/  Grafické znázornění věty jednoduché

5/  Nahrazení přívlastků

6/  Druhy příslovečných určení

7/  Poměry mezi VČ (podobně mezi HV)

8/  Testová otázka – počet vět v souvětí

9/  Vzorec souvětí s doplněním spojek

10/ Doplňování i/y v příčestí minulém