Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Čtvrtletní písemná práce z M - 11. 1. 2019

Témata:

1) Aritmetický průměr

2) Dělitelnost

3) Čtyřúhelník

4) Úprava výrazů

5) Rovnice - i se zlomky

6) Přednost operací, desetinná čísla, záporná čísla