Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Den ekoškol

Slaví se každoročně 7. listopadu. Naše škola proto na následující týden od 8. do 12. 11. uspořádala podzimní běh. Kdokoli ze školy měl uběhnout nejméně 300 m. Padaly však rekordy! Chtěla se zúčastnit i naše tř. učitelka, ale bohužel zrovna onemocněla. Ale má velkou radost z výsledků dvou našich spolužáků a těm děkuje za pěkné výkony. I my se připojujeme a blahopřejeme Majdě, která mezi dívkami v 9. třídách zvítězila (7 875 m) a Kubovi, který mezi chlapci z 9. ročníku skončil na 3. místě (7 250 m).