Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Fyzika v praxi

Na hodině fyziky jsme si v praxi procvičili různé způsoby měření délky a objemu.