Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Geocentrum Žitava

Děkujeme paní učitelce Kumstové. Bylo to super!