Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Informace k provozu od 17. 5. 2021

Informace o provozu školy od 17. 5. 2021

17. 5. 2021 nastupují do školy všechny třídy, rotační výuka končí a je nahrazena prezenční výukou.

Příchod do školy:

Žáci do ranní školní družiny přicházejí průběžně, jak jsou zvyklí.

Ostatní žáci přicházejí do školy v běžném čase od 7,35 hod. do 7,55 hod. Žádáme žáky, aby nechodili dříve a neshromažďovali se před vchodem a ve vestibulu.

Výuka:

Výuka probíhá podle stálých rozvrhů. Tělesná výchova bude probíhat v třídních kolektivech. 9. tř.  – dívky mají rozvrh upravený vzhledem k tělesné výchově.

Školní jídelna:

Žáci, kteří chodí na obědy, musí počítat s tím, že do jídelny se bude chodit postupně a v některých dnech mohou jít na oběd až 15 minut po ukončení výuky.

Školní družina:

Odpolední školní družina zahajuje běžný provoz. ŠD mohou navštěvovat i přihlášení žáci 4. a 5. tříd.

 

Testování:

Podle pokynů se žáci testují 1x týdně. 17. 5. 2021 proběhne testování stejnými testy jako doposud (Singclean).

Informace z MŠMT jsou přílohou.Dokumenty ke stažení
Informace MŠMT PDF soubor 211.5 kB Stáhnout