Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Informace k testování

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

Dne 13. prosince 2021 schválila vláda následující mimořádná opatření:

 • změnu mimořádného opatření k testování dětí a žáků ve školách s účinností ode dne 14. prosince 2021 a od 3. ledna 2022 (ZDE),
 • změnu mimořádného opatření k testování zaměstnanců (ZDE),
 • změnu mimořádného opatření k nošení ochrany dýchacích cest (ZDE).
 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

Upozornění: toto mimořádné opatření se týká základních škol (školních družin a klubů), středních škol a konzervatoří.

 • S účinností od 14. 12. 2021 je možné, aby školy, které testují děti a žáky metodu PCR testování, si mohly vybrat testovací den i jiný den, než je pondělí. Zachovat však musí školy frekvenci testování každých 7 dnů. Důvodem úpravy je případná změna termínu testování ve škole kvůli optimalizaci zatížení odběrových míst/laboratoří testující PCR metodou.
 • S účinností od 3. 1. 2022 se mění
  • pravidla pro nahlašování ve škole pozitivně testovaných dětí a žáků na přítomnost nemoci covid-19
   • pozitivně testování se budou nahlašovat přímo do elektronického systému prostřednictvím aplikace Covid Forms Application,
   • cílem je automatizace procesu vystavování žádanek a zrychlení komunikace mezi školou a KHS a mezi KHS a zákonnými zástupci nebo zletilými žáky,
   • KHS poté automatizovaně vystaví žádanky na konfirmační PCR test,

 

 • pravidla pro trasování kontaktů ve školách
  • zákonný zástupce nebo zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinně nahlásí pozitivní výsledek PCR testu škole,
  • škola se spojí s KHS a předá jí osobní údaje všech osob, které byly v epidemiologicky významném kontaktu (dle instrukcí KHS) opět do aplikace Covid Forms Application,
  • Podrobnější návody k těmto novým pravidlům komunikace škol s KHS zašleme dotčeným školám v nejbližším možném termínu.