Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Jak se žilo v pravěku

V listopadu se šesťáci pokusili vcítit do života pravěkých lidí. Zabývali se Darwinovou teorií vývoje člověka, zkoumali jednotlivé typy lidí, změny na jejich lebce, napřimování postavy, polohu palce na ruce… Věnovali se i prvním pravěkým uměleckým dílům, sledovali postavení ženy a muže ve společnosti, faunu a floru tehdejší Evropy. Svoje poznatky následně před třídou prezentovali. Vznikly miniprojekty, které mohou děti dále využívat ke studiu nejstaršího období vývoje lidských dějin, protože jsou součástí výzdoby jejich učeben.