Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Jízda zručnosti na koloběžkách

V říjnu děti ve školní družině trénovaly na vycházkách bezpečné přecházení a dopravní značky. Poté  je v ŠD  vybarvovaly, skládaly či dohledávaly chybějící dílky značek. Hrály dopravní a značkové pexeso. Vše vyvrcholilo jízdou zručnosti na koloběžkách na školním hřišti za přítomnosti strážníka městské policie. Děti řádně přezkoušel a byl velmi spokojený, protože téměř vše věděly. Na koloběžkách děti procvičovaly pohybovou koordinaci a orientaci v prostoru při otáčení i vyhýbání se překážkám. Za neustálého povzbuzování se snažily o nejrychlejší dojezd. Diplom a odměnu si po právu zasloužily. Děkujeme panu strážníkovi za čas, který nám věnoval.