Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Jizerky - Projít, prožít, poznat

Na konci loňského školního roku absolvovali žáci bývalé sedmé třídy přírodovědné praktikum. Tato akce zahrnovala dvoudenní návštěvu Jizerských hor a následnou práci s výsledky jednotlivých měření.

První den se žáci rozdělili do skupin, ve kterých měl každý svůj úkol, a prošli naučnou stezku z Bedřichova do Hejnic. Během cesty pracovali s naučnými tabulemi, odebírali vzorky vody a vyhodnocovali je pomocí aqua-quick-testů, odchytávali a zkoumali bezobratlé živočichy a poznávali různé druhy rostlin.

Druhý den se konal v okolí Oldřichova v Hájích, aby měli žáci možnost porovnat rozdílnost ekosystémů v různých nadmořských výškách. Dále také zkoumali vlastnosti půdy (vlhkost, kyselost, teplotu) a osvětlení daných stanovišť pomocí měřicího přístroje PMH300. Na závěr absolvovali „poznávačku“ rostlin.

V rámci obou dnů jsme se snažili i o propojení s dalšími výukovými předměty, a tak se žáci učili pracovat s mapou a buzolou, porovnávali různé rozměrové jednotky, zjišťovali objem těles, pracovali s výukovou aplikací v mobilním telefonu a zpracovávali své výsledky do grafu.

Celá akce i potřebné pomůcky a výukové materiály byly pro žáky zdarma díky příspěvku od Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody. Tímto jí velmi děkujeme.