Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Logická olympiáda

Letos - stejně jako v minulých letech - bude naše škola zaštiťovat účast žáků v Logické olympiádě. Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, kde nerozhodují naučené znalosti. Soutěží se v následujících kategoriích:

  • Kategorie A1: žáci 1. třídy základní školy
  • Kategorie A2: žáci 2. třídy základní školy
  • Kategorie A: žáci prvního stupně základních škol (3. – 5. třída). 
  • Kategorie B: žáci druhého stupně základních škol (6. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, tj. první dva ročníky u šestiletých gymnázií nebo první čtyři ročníky u osmiletých gymnázií). 


Každý soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné. Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2019.

Vzhledem k GDPR musí rodiče dětí mladších 15 let udělit souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Do registračního formuláře je nutno zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí, který udělí kliknutím na link v emailu. Bez tohoto souhlasu se dítě nemůže zúčastnit soutěže. 

Více informací naleznete přímo na stránkách Logické olympiády.