Základní škola Liberec, Švermova
kytka

My family

Angličtina je právem považovaná za globální komunikační prostředek i mezi osobami, jejichž rodným jazykem není. Mezi nimi jsou i žáci 8. B, kteří tentokrát zapracovali na svém písemném projevu.