Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Naruby s Ivanem Vyskočilem

V hodině literatury jsme se věnovali ukázce „Učitel a přítel zůstal veřejnosti neznám“ kooperativně. Byli jsme rozděleni do malých skupin, pracovali jsme s textem, se kterým jsme se seznámili předem. Společně jsme se zamýšleli nad tím, co je v povídce naruby a proč, zkoumali jsme proměnu řeči hlavních postav a provedli jsme charakteristiku, vše jsme zapisovali do PL a připojili jsme i kresbu. Každý se zapojil, jak uměl. Poté jsme se promíchali s dalšími skupinami, abychom si zkontrolovali a případně doplnili své odpovědi, čímž jsme se učili navzájem.