Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Návštěva hasičárny

Jako doprovodný program k hodině prvouky jsme s dětmi vyrazili do blízké hasičárny. Zde jsme se dozvěděli spoustu praktických informací, které nám mohou pomoci v nebezpečných situacích. 
Ke všemu vyjíždí hasiči? Co mají vše na starosti dobrovolní hasiči a jaký je rozdíl oproti hasičům profesionálním? Co všechno můžeme najít v hasičském autě a k čemu to slouží? Co dělat, když hoří?
Teď všechno víme a jsme zase o kousek chytřejší.