Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na leden 2019

14. 1. – 13.00 – 15.30 – Horolezecká stěna Šutr – 2. oddělení.

21. 1. – 13.00 – 15.30 – Horolezecká stěna Šutr – 3. oddělení.

21. 1. – 14.00 – 15.00 – Tvořivé dílny pro MŠ Stromovka – 1. oddělení.

28. 1. – 14.00 – 15.00 – Tvořivé dílny pro MŠ Stromovka – 2. oddělení.

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.