Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na listopad 2018

Plán ŠD na listopad 2018

5. 11. – 13.30 – 15.00 – Halloweenské odpoledne v tělocvičně.

12. 11. – 13.00 – 15.00 – RZS Liberec – letiště – 1. oddělení.

21. 11. – 13.30 – 15.00 – Františkovská záhada.

28. 11. – 13.00 – 15.00 – trampolíny – 4. oddělení.

Celá školní družina se zapojila do 2. ročníku celostátního happeningu „jsem laskavec“ a každé oddělení bude v měsíci listopadu plnit dobrý skutek podle svého výběru.

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.