Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na prosinec 2018

3. 12. – 13.00 – 14.00 Vánoční pohádka – 1. a 2. oddělení.

              14.00 – 15.00 Vánoční pohádka – 3. a 4. oddělení. 

5. 12. – 13.30 – 15.00 – Čertoviny – čertovské odpoledne v tělocvičně.

6. 12. – 13.00 – 15.00 – trampolíny – 2. oddělení.

12. 12. – 13.00 – 15.00 – trampolíny – 3. oddělení.

19. 12. – 13.00 – 15.00 – trampolíny – 1. oddělení.

21. 12. – 13.30 – 15.00 – Vánoční běh ke stromečku. 

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.