Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na říjen 2018

8. 10. – 12.30 – 15.00 – dětské dopravní hřiště – 2. oddělení.

15. 10. – 12.30 – 15.30  – sázení stromků – 1. oddělení.

17. 10. – 12.30 – 15. 30 – sázení stromků – 2. oddělení.

Akce s Městskou policií Liberec – jízda zručnosti na koloběžkách, dopravní značky a situace.

8. 10. – 13.30 – 1. oddělení

10. 10. – 13.30 – 3. oddělení

15. 10. – 13.30 – 4. oddělení

24. 10. – 13.30 – 2. Oddělení

Tyto termíny mohou být ještě upraveny vzhledem k počasí.

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.