Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na září

18. 9. – 13.00 – 15.30 – Dětský odpadový den – 3. oddělení ŠD.

23. 9. – 13.30 – 15.00 – „Olympiáda naruby“ – sportovní aktivity na hřišti.

25. 9. – 13.30 – 15.00 – přivítání žáků 1. třídy ve školní družině.

 

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.