Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Plán ŠD na září 2018

19. 9. – 13.30 – 15.00 – olympiáda naruby.

27. 9. – 13.30 – 15.00 – vítání prvňáčků ve školní družině.

 

 

V průběhu celého školního roku budeme ve školní družině plnit tyto projekty.

 1. třídy – projekt „Z pohádky do pohádky“

 2. třídy -  Multikulturní výchova

 3. třídy -  Řemesla

 

Nezapomínejte sledovat webové stránky školy, kde se objevují veškeré informace o dění ve školní družině.