Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Platby škole 2021/2022

PLATBY ŠKOLE - školní rok 2021/2022

číslo účtu:    544 97 12 / 0800

Variabilní symbol se používá pouze při platbě obědů a školní družiny.

Každá platba má svůj VS a není možné ho zaměňovat ani používat k jiným platbám.

 

PLATBA ZA OBĚDY

označení platby: variabilní symbol-sdělí vedoucí jídelny

          

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

označení platby: variabilní symbol-sdělí paní Růžičková

výše poplatku: 2 000,- Kč / rok, poplatek se hradí ve dvou splátkách (1000,-):

1. splátka do 20.9.

2. splátka do 31.1.

 

PLATBA ZA POMŮCKY (termín zasílání plateb: 1.6.-21.8.)

označení platby: jméno žáka + třída + POMŮCKY

 

OSTATNÍ PLATBY – pobyty žáků, výlety, atd.

 

ZÁLOHA NA ČIP (vstup do školy, obědy) – 100,- Kč, hotově

 

………………………………………………………………………………………………

 

 

PLATBY SRPDŠ - školní rok 2021/2022

SRPŠD-nově Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Švermova, z.s.

číslo účtu:  6940052 / 0800

 

ROČNÍ POPLATEK - 250,- Kč

sourozenec 100,- Kč označení platby: jméno žáka + třída