Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Pokusy v přírodovědě

Děti si v rámci hodiny přírodovědy připravily různé pokusy.