Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Práce s buzolou v terénu

Během procházek, které nahrazovaly hodiny tělesné výchovy, jsme v blízkém okolí školy mohli v praxi použít práci s buzolami. Všichni už přesně víme, kterým směrem je sever, na jakou světovou stranu je situován Ještěd a že centrum Liberce je přibližně severovýchodním směrem od Františkova. Střelka buzoly nám to neomylně ukázala.