Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Práce s pojmovou mapou

Pro ujasnění hierarchie odborných výrazů tvořili žáci mapu ze zadaných pojmů.