Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Pracujeme v jamboardu

Ukázky práce na sdílené tabuli v hodinách přírodopisu