Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Přednáška pro rodiče - Nelehké období dospívání

Přednáška pro rodiče

Nelehké období dospívání

PhDr. David Cichák

 

Lektoři se pokusí přiblížit posluchačům nelehké období dospívání a to z pohledu psychologického a i  z pohledu celých rodinných systémů. Budou se věnovat převážně významu a obtížím separace. Nemalou částí povídání bude i věnování se emocím, které dospívající zažívá, a práce s nimi. Součástí přednášek bude i věnování se dotazům posluchačů.

 

Termíny:

 4. 10. 2018   16,00 – 17,30

21. 11. 2018  16,00 – 17,30