Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Příprava na čtvrtletní písemnou práci z AJ - 15. 1. 2019

Gramatika a slovní zásoba z lekcí 9 – 14

 

Unit 9 - spojky časové, vedlejší věty časové, 1 zápor na 1 anglickou větu, present perfect continuous, reflexive pronouns

Unit 10 - vedlejší věty místní, domácí povinnosti, should, shouldn’t, must, mustn’t

Unit 11 - vedlejší věty účelové - spojka aby

Unit 12 - podmínkové věty - spojka if, slovní zásoba - EXPERIMENTS - PS 26/2

Unit 13 - vztažná zájmena, přivlastňovací zájmena my/mine, our/ours, her/hers atd.