Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Přivítání prvňáčků ve školní družině

Ve čtvrtek 27. 9. 2018 si starší kamarádi ze školní družiny připravili program pro prvňáčky. Předvedli, co se v loňském školním roce naučili – taneční a hudební vystoupení. Vyrobili jim dárky, které na závěr odpoledne prvňáčkům předali a všichni jsme se popřáli ať se nám ve školním roce 2018/2019 ve škole daří a líbí.