Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Provoz školy od 12. dubna

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,
v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR a MŠMT a MZd se obnovuje od 12. dubna 2021 prezenční výuka žáků 1. stupně v týdenních cyklech v kombinaci s distanční výukou.

Informace k provozu
Od 12. 4. je zahájena rotační výuka 1. stupně; 2. stupeň pokračuje distanční výukou

12. 4. nastupují do školy třídy: 1.A; 3.A; 4.A; 5.A
V 7,40 hod. nastupuje 1.A hlavním vchodem a 4.A vchodem u tělocvičny.
V 7,50 hod. nastupuje 3.A hlavním vchodem a 5.A vchodem u tělocvičny.

19. 4. Nastupují do školy třídy: 2.A; 3.B; 4.B; 5.B
V 7,40 hod. nastupuje 2.A hlavním vchodem a 4.B vchodem u tělocvičny.
V 7,50 hod. nastupuje 3.B hlavním vchodem a 5.B vchodem u tělocvičny.

Upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických opatření. (Po celou dobu pobytu ve škole zakrytá ústa zdravotnickou obličejovou maskou splňující standardy MO MZd (ne látková) nebo respirátorem. Pro pobyt žáka ve škole je potřeba ho vybavit minimálně dvěma rouškami na den + sáčkem na odkládání.)
V případě nepřijetí režimových podmínek vydaných MZd a MŠMT se žák vzdělává individuálně bez osobní přítomnosti ve škole. Z organizačních důvodů není možné pro něj zajistit plnohodnotnou distanční výuku.

Testování
Testování je povinné.
Testování bude probíhat v učebnách 2 x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7,55 hod.
V individuálních případech, kdy si dítě není schopno provést test samo, je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem. Tyto testy se budou provádět v prostorách před školní jídelnou v 7,55 hod.. Pokud tuto možnost využijete, prosím nahlaste obratem třídní učitelce.

Provoz školní družiny
Školní družina je v provozu od 6,30 hod. do 16,30 hod. pro žáky 1. až 3. tříd, kteří mají prezenční výuku.
Žáci po příchodu do ranní družiny budou testováni v pondělí a ve čtvrtek v prostoru žákovské kuchyňky. Ve třídě již testováni nebudou.

Provoz školní jídelny
Obědy pro žáky, kteří mají distanční výuku, se vydávají v době 11,15 –11,30 hod. a 14,00 – 14,15 hod.
Pro žáky s prezenční výukou je výdej obědů řízen rozvrhem třídy.

Další informace
V příloze vám poskytujeme materiál MŠMT, ve kterém se dozvíte další informace typu
- proč se testuje
- jak se testuje
- kdo se nebude testovat a jak to doložit
- co se stane, když dítě do školy nepošlu
- postup při pozitivním testu
- co když se objeví nákaza ve třídě
- atd.

Mgr. Jarmila Hegrová
ředitelka školyDokumenty ke stažení
Provoz školy PDF soubor 500.9 kB Stáhnout
Informace MŠMT PDF soubor 263.4 kB Stáhnout