Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Provoz školy v 1. týdnu

Úhrada stravného v hotovosti je 1. 9. 2020 možná pouze od 9,00 hod.!! Žádáme rodiče, aby přešli na platbu bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet školy.

1. 9. 2020 

Školní družina v provozu včetně ranní družiny.

Výuka v 1. ročníku 8,15 - 9,00 hod.

Výuka ve 2. až 9. ročníku 8,00 - 8,45 hod.

Výdej obědů 11,00 - 12,30 hod.

 

2. 9. 2020

Výuka v 1. ročníku 8,00 - 10,00 hod.

Výuka v 2. ročníku 8,00 - 11,25 hod.

Výuka ve 3. a 4. ročníku 8,00 - 11,40 hod.

Výuka v 5. ročníku 8,00 - 12,00 hod.

Výuka v 6. ročníku 8,00 - 12,35 hod.

Výuka v 7. ročníku 8,00 - 12,45 hod.

Výuka v 8. a 9. ročníku 8,00 - 13,00 hod.

3. a 4. 9. 2020

Výuka v 1. ročníku 8,00 - 10,45 hod.

Výuka ve 2.až 9. ročníku podle rozvrhu.