Základní škola Liberec, Švermova
kytka

První den ve škole

Sluníčko nám krásně svítilo na cestu.

Plni očekávání v doprovodu rodičů i prarodičů jsme se vydali 1. den do školy. 

Když jsme vstoupili do třídy, uvítala nás p. učitelka.

Naše třída byla vyzdobená velikým klaunem, ten bude naším celoročním průvodcem.

Velmi se těšíme na to, co nás v první třídě čeká.