Základní škola Liberec, Švermova
kytka

ROZPOČET 2018

V souladu s ustanovením zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rada města dne 20.3.2018 usnesením č. 317/2018, schválila návrh rozpočtu na rok 2018.