Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Schůzka rodičů budoucí 1. třídy

Vážení rodiče,

zveme vás na úvodní setkání rodičů žáků budoucí první třídy, které se uskuteční 10. 6. 2021 od 16,00 hod. v prostorách školní jídelny. (Prosím respirátory s sebou.) Na setkání vám poskytneme informace k začátku školního roku, požadavky třídní učitelky na vybavení žáků, informace k provozu školní jídelny a školní družiny a několik málo dobrých rad pro úspěšný start dětí.

 

Alexandr Irgl