Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Stromy pro Liberec - 1. oddělení

V pondělí 15. 10. vyrazilo naše oddělení směr Ještěd. Na konečné tramvaje na nás čekali Michal a Markéta z Čmeláka. Dovedli nás na místo určené na vysazení buků pro obnovu lesa. Zde jsme dostali nářadí – sekeromotyky a pracovní rukavice. Už cestou jsme se rozdělili do dvojic, vždy jeden třeťák, který dostal na starost prvňáka. Spolupráce ve dvojicích byla úžasná a děkuji starším žákům, kteří se o prvňáčky postarali. Celkem jsme vysadili 26 buků a určitě si je půjdeme zkontrolovat, jak se jim daří.