Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Úřad práce Liberec

Vzhledem ke stávajícím hygienickým podmínkám jsme nemohli jít do IPS (informační a poradenské středisko pro volbu povolání) na ÚP, ale dvě pracovnice přišly za námi do školy.

Vysvětlily nám, jaké máme možnosti dalšího vzdělávání, že musíme při volbě školy dbát na soulad mezi zájmy, schopnostmi, osobními vlastnostmi, zdravotním stavem, tělesnými předpoklady a požadavky, které na nás bude klást vybrané povolání.

Vyprávěly nám i příběhy ze života – třeba  o chlapci, který to na ZŠ „flákal“, a proto šel na učňovskou školu a vyučil se kuchařem, ale chtěl něco víc, nastoupil na nástavbu a dodělal si maturitu, a nakonec se dostal až na prestižní VŠ v zahraničí a dnes má titul bakaláře a dělá to, co ho vždy bavilo – věnuje se milované hudbě.

Z celého dvouhodinového povídání jsme si toho hodně „odnesli“:

  • „I v moderní době bude vždy potřeba člověka, který bude umět pracovat s lidmi.“
  • „Oranžová vesta je taky cesta? To není tvůj cíl!“
  • „Dokážeš vše, co chceš, ale musíš chtít!“
  • „Odveď perfektní práci, dodržuj termíny!“