Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Vánoce ve 3. B

Poslední den výuky v roce 2020 byl ve znamení předvánočního těšení, obdarovávání spolužáků a spolužaček a hlavně výborné nálady. Popřáli jsme si navzájem šťastný rok 2021 a především pevné zdraví, abychom mohli ve školních lavicích pokračovat ve výuce a učivo 3. ročníku se pořádně naučili při prezenční výuce. Držme si palce do nového roku!