Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Veletrh dětského čtenářství

Začátkem listopadu jsme navštívili kino Varšava, kde děti zhlédly scénické čtení podle knihy Šmodrcha. Několik žáků bylo dokonce do představení ochotně zapojeno. Následně žáci příběh ve škole výtvarně ztvárnili.