Základní škola Liberec, Švermova
kytka

VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI

Upozornění!

Upozorňujeme žáky, kteří končí povinnou školní docházku, na povinnost nejpozději do 1. 3. 2019 odevzdat přihlášky na školy, kam se hlásí.

                                                                                                                          Mgr. Veronika Lacmanová

                                                                                                                             výchovná poradkyně