Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Výchova malého uměnímilovníka

Během doprovodného programu v galerii jsme se dozvěděli jak probíhá výstava, kdo je kurátor i co je depozitář. Nějaká dílka jsme také sami vytvořili a vystavili.