Základní škola Liberec, Švermova
kytka

Způsoby platby škole

PLATBY ŠKOLE - školní rok 2019/2020

číslo účtu:    544 97 12 / 0800

Variabilní symbol se používá pouze při platbě obědů a školní družiny. Každá platba má svůj VS a není možné ho zaměňovat. 

 

PLATBA ZA OBĚDY

označení platby: variabilní symbol-sdělí vedoucí jídelny

          

PLATBA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU

označení platby: variabilní symbol-sdělí paní Růžičková

výše poplatku: 2 000,- Kč / rok, poplatek se hradí ve dvou splátkách (1000,-):

1. splátka  do 20.9.                            

2. splátka  do 31.1.

 

PLATBA ZA POMŮCKY

označení platby: jméno žáka + třída + POMŮCKY

 

PĚVECKÝ SBOR

650,- Kč/pol., označení platby: jméno žáka + třída + SBOR

 

OSTATNÍ PLATBY – pobyty žáků, výlety

označení platby: jméno žáka + třída + výlet,atd.

 

………………………………………………………………………………………………

 

PLATBY SRPDŠ - školní rok 2019/2020

SRPŠD-nově Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Liberec, Švermova, z.s.

číslo účtu:  6940052 / 0800

 

ROČNÍ POPLATEK - 250,- Kč

sourozenec 100,- Kč označení platby: jméno žáka + třída

 

KROUŽKY - příspěvek na materiál za pololetí:

-         Keramika  300,- Kč

-         Dívčí klub  350,- Kč

-         Výtvarný kroužek  300,- Kč

označení platby: jméno žáka + třída + název kroužku

 

Ostatní kroužky se hradí přímo provozovateli a NE škole (Věda Vás baví, Moderní tanec, Inline brusle, Basketbal, Gymnastika, Šachový kroužek, Deskové hry).